Notícies de l'aeroport d'Alguaire-Lleida

Transport aeri i aeroports, transport marítim i ports, per cable, etc.
Transporte aéreo y aeropuertos, transporte marítimo y puertos, por cable, etc.
Respon
Avatar de l’usuari
Sky
N9
N9
Entrades: 1894
Ubicació: Lleida

Entrada Autor: Sky » Dimarts 18/10/2005 10:58

La Generalitat instal·larà un estació meteorològica per construir l'aeroport de Lleida

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat instal·larà en les pròximes setmanes una estació meteorològica als terrenys annexos al futur aeroport Lleida-Alguaire. Aquesta estació servirà per recollir dades relatives a la temperatura, la direcció del vent, la pluviometria, la pressió atmosfèrica i la radiació solar imprescindibles per determinar com es construirà l'aeroport. L'estació costarà 37.000 euros i es trigarà dos mesos a construir-la en uns terrenys de 144 metres quadrats.

La instal·lació de l'estació està motivada perquè la construcció i el funcionament d'un aeroport ha de tenir en compte les dades meteorològiques. Un dels aspectes fonamentals és disposar de sèries històriques de temperatures i del comportament del vent per determinar les condicions de les pistes. Per exemple, s'ha de conèixer la temperatura mitjana dels mesos més calorosos de l'any, perquè com més calor fa menys dens és l'aire i més li costa a l'avió enlairar-se. Per tant, la pista haurà de ser més llarga perquè l'aeronau necessitarà més metres per aixecar el vol.

En aquests moments s'està ultimant la redacció del pla director i paral·lelament s'està tramitant el pla urbanístic de la instal·lació. Es preveu que el planejament s'aprovarà a finals de novembre, fet que permetrà accelerar l'adquisició del sòl necessari per a l'aeroport.

--

El Punt.Avatar de l’usuari
wefer
Administrador
Entrades: 6920
Ubicació: Barcelona - Fabra i Puig / Sant Andreu Arenal
Contacta:

Entrada Autor: wefer » Dimarts 13/12/2005 21:32

De l'AVUI:
-----------------------------
L'aeroport d'Alguaire vol tenir 400.000 viatgers
El pla director en exposició pública preveu transportar 6.000 tones cada any

Joan Tort

L'aeroport d'Alguaire serà el primer que construirà la Generalitat i costarà 42,5 milions d'euros. Tindrà categoria regional, és a dir, similar als de Reus i Girona, amb vols internacionals de passatgers i de mercaderies que en un període de 15 a 20 anys es preveu que arribi als 400.000 viatgers anuals i a les 6.000 tones de transport de mercaderies, segons preveu el pla director de l'Aeroport d'Alguaire que el departament de Política Territorial va posar ahir a tràmit d'informació pública.

El pla situa el nou aeroport de Lleida dins un radi d'influència que inclou Bilbao i València com a centres més propers i vols internacionals d'àmbit europeu. La instal·lació podrà rebre avions comercials de passatgers de tipus mitjà, com l'Airbus 320 i el Boeing 737.

El govern pretén aprovar tota la documentació l'any vinent per poder iniciar obres entre finals de l'any vinent i principis del 2007. El termini d'execució serà de 20 mesos.

L'aeroport lleidatà ja té el pla especial urbanístic, que delimita les 367 hectàrees de sòl, amb una llargària màxima de 4.800 metres i una amplada de 1.300. La pista principal tindrà dos quilòmetres de longitud i el pla preveu que la instal·lació aeroportuària es divideixi en àrees de passatgers, mercaderies, serveis, proveïment energètic i un aparcament per a 400 vehicles. L'àrea de serveis, d'1,5 hectàrees, preveu també activitats aèries no comercials, com aviació privada, esportiva i aerotaxis.

El Pla director estableix la connexió amb les principals carreteres de la zona, que són la N-230 a Alguaire, i la futura autovia A-14, que enllaçarà Lleida, els Pirineus i la Vall d'Aran.

El govern i l'Ajuntament d'Alguaire ja han mantingut negociacions amb els propietaris dels terrenys afectats i es preveu que no caldrà fer gaires expropiacions per la disposició dels implicats a arribar al mutu acord. L'Ajuntament ha aprovat també el pla urbanístic que preveu les requalificacions per acollir l'aeroport i una àrea empresarial i logística lligades a les activitats que es preveu que generi la mateixa instal·lació aeroportuària.Avatar de l’usuari
Sky
N9
N9
Entrades: 1894
Ubicació: Lleida

Entrada Autor: Sky » Dimecres 14/12/2005 15:48

Surt a informació pública el Pla director de l’aeroport d’Alguaire

• El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) publica avui el Pla director de l’Aeroport d’Alguaire. El document recull els principals objectius que ha d’assolir aquest nou aeroport que comptarà amb una inversió de 42,5 MEUR i l’objectiu d’assolir 400.000 viatgers i 6.000 tones de transport de mercaderies anuals. A més de connectar internacionalment les comarques de Ponent, la nova infraestructura aeroportuària dinamitzarà l’entorn socioeconòmic de la zona. Aquesta actuació suposa la primera construcció d’un aeroport per part de la Generalitat.

La ubicació d’un aeroport a les proximitats de Lleida parteix de les prioritats del Govern en matèria d’equilibri territorial i diversificació econòmica. L’objectiu és que els ciutadans de tots els territoris del país puguin tenir accés a serveis aeroportuaris en la seva demarcació. Així, es potencia la xarxa de comunicacions aèries i es diversifica l’economia. Cal tenir en compte que la presència d’un aeroport genera activitat econòmica al seu entorn com ara la indústria associada al manteniment dels avions, les activitats logístiques derivades de la presència de vols, escoles de vol o serveis de missatgeria aèria.

El pla director de l’aeroport d’Alguaire serà sotmès a exposició pública des d’avui durant un període de 30 dies. Les al·legacions que rebi el pla s’afegiran als informes d’Aviació Civil, del Departament de Medi Ambient i de l’Ajuntament d’Alguaire per a l’aprovació definitiva que es preveu per al primer semestre del 2006.

Així, durant el 2006, s’impulsaran els diferents tràmits i es desplegaran els estudis per desenvolupar el futur aeroport d’Alguaire. En aquest sentit, són a punt d’adjudicar-se la redacció de l’estudi informatiu i la d’impacte ambiental de l’aeroport. D’altra banda, recentment s’ha aprovat el Pla especial urbanístic de l’aeroport d’Alguaire.

Objectiu: crear un aeroport regional

El pla director de l’Aeroport d’Alguaire recull les línies estratègiques del futur aeroport per tal de marcar el seu desenvolupament en un període de 15-20 anys. L’objectiu del Govern és crear a la zona de ponent un aeroport regional per donar servei tant de passatgers com logístic a la demarcació.

Es considera aeroport regional aquell que abasta qualsevol distància a escala europea. A Catalunya hi ha exemples com l’aeroport de Reus o el de Girona. Altres aeroports europeus de les mateixes característiques són el de Lió, Niça, Torí, Florència, Lutton o Newcastle, entre altres. L’aeroport d’Alguaire té l’objectiu de complir per a les comarques de Ponent una funció similar a la d’aquests aeroports per a les seves zones d’influència.

En línies generals, el Pla director recull l’estudi de la demanda, fa pronòstics de trànsit de viatgers i mercaderies i planteja les infraestructures de comunicació necessàries per al correcte funcionament de l’aeroport.

400.000 passatgers i 6.000 tones de mercaderies l’any

D’aquesta manera, el Pla director determina que la instal·lació aeroportuària tindrà rang d’aeroport regional i, per tant, serà apta per acollir trànsit comercial procedent de la seva àrea d’influència. Aquesta abarcaria des dels aeroports pròxims com el de Bilbao, València i els del sud de França fins als aeroports més allunyats del conjunt d’Europa. El tipus d’avions que poden fer ús d’aquest aeroport són els avions comercials de passatgers de capacitat mitjana (Airbus 320, Boeing 737, etc.).

L’aeroport té una doble vocació: el transport de viatgers i el de mercaderies.

- Transport de viatgers: es preveu que aquest aeroport podrà donar servei a diverses tipologies d’usuaris com els habitants de les comarques de ponent, els habitants d’altres zones de Catalunya i Aragó, el turisme de l’esquí i l’esport d’aventura i els viatges de negocis (fires, congressos, etc.). En aquest sentit, es preveu que aquest aeroport pugui assolir els 400.000 passatgers.

- Transport de mercaderies: l’aeroport acollirà un transport de mercaderies de tipus mitjà amb serveis de paqueteria, missatgeria, productes peribles i terciaris. D’aquesta manera, es preveu assolir 6.000 tones anuals de mercaderies.

Més endavant, l’elaboració de l’estudi de viabilitat econòmica perfilarà amb més detall aquestes previsions de capacitat de l’aeroport en la gestió de passatgers i mercaderies.

Una inversió de 42,5 MEUR

El Pla director preveu una inversió de 42,5 MEUR per a la construcció de l’aeroport. Del conjunt de la inversió, les partides més importants es destinaran a les obres del camp de vol i de la terminal (43%) i a la compra d’equips, instal·lacions aeronàutiques i material auxiliar i mòbil (26%). La resta de la inversió recau en les actuacions en infraestructures no aeroportuàries com l’adquisició dels terrenys, vials de superfície per als accessos i escomeses generals a l’aeroport.

Es preveu que el temps d’execució d’aquesta fase serà d’uns 20 mesos.

Reserva d’espai

El Pla especial per a la delimitació de sòl de l’àmbit de l’aeroport d’Alguaire que s’ha aprovat recentment és el que determina la reserva d’espai necessària per l’aeroport.

Es preveu que l’àmbit d’afectació de l’aeroport, situat a l’altiplà d’Alguaire, tingui una superfície aproximada de 366,98 hectàrees i una forma allargada, de 4.800 metres de longitud per 1.300 metres en el punt més ample.

L’àrea destinada al moviment d’aeronaus i la d’activitats aeroportuàries ocuparà unes 167,5 hectàrees del total del terreny que s’adquireixi.

El nou aeroport

El Pla director defineix un Sistema General Aeroportuari que s’estructura en dues grans àrees, depenent de les activitats assignades: la zona de moviment d’avions i la zona d’activitats aeroportuàries.

Zona de moviment d’avions

Conté els espais i superfícies emprats per les aeronaus en el seus moviments d’aterratge, enlairament, circulació en rodament i estacionament. Es preveu una superfície estimada de 11,46 ha

Està constituït per:

- Camp de vols: pista de 2.000 metres de longitud i 30 metres d’amplada i els diversos accessos a la zona d’enlairament.

- Plataforma d’estacionament d’aeronaus.

- Zones previstes per a la ubicació d’instal·lacions auxiliars, com els sistemes d’ajuda a la navegació aèria.

- Torre de control de 25 metres d’alçada i 300 metres quadrats de superfície total.

Imatge
Gràfic general de l’aeroport

Zona d’activitats aeroportuàries

Conté infraestructures, instal·lacions i edificacions per on circulen passatgers i mercaderies abans i després de ser a l’avió.

- Zona de passatgers: integra la terminal i les infraestructures, instal·lacions i edificacions relacionats amb el trànsit de passatgers des de l’accés a l’àmbit aeroportuari fins a l’embarcament a l’aeronau. Aquesta zona té una superfície estimada de 7 ha.

- Zona de càrrega: acull les infraestructures instal·lacions, edificacions i serveis destinats al transport aeri de mercaderies. Té una superfície estimada de 5,19 ha.

- Zona de serveis: integra les infraestructures, instal·lacions, edificacions i serveis destinats al funcionament intern de l’aeroport i a activitats relacionades amb el transport aeri d’aeronaus no comercials (aerotaxis, aviació privada i esportiva i altres serveis). La superfície estimada és d’1,46 ha.

- Zona de proveïment energètic: inclou les infraestructures energètiques bàsiques per al funcionament de l’aeroport. Superfície aproximada 3,6 ha.

- Zona aparcament: un aparcament per a vehicles amb una superfície de 8.000 m2 i capacitat per a uns 400 vehicles.

Imatge
Gràfic detallat de les diverses zones de l’aeroport

L’aeroport i les vies de comunicació

Una de les principals característiques dels aeroports és la connectivitat amb les principals vies de comunicació de la zona on s’ubiquen. Garantir un bon accés dels usuaris i una eficaç distribució de les mercaderies és imprescindible per a la viabilitat d’una infraestructura d’aquestes característiques.

Així doncs, el pla director també pren en consideració altres infraestructures que existeixen a l’entorn de l’aeroport o es preveuen construir en el futur. D’aquesta manera, el pla incorpora la integració de l’aeroport amb la xarxa viària mitjançant la seva connexió tant amb l’actual carretera N-230 com amb la traça de la futura autovia A-14, que ha de substituir-la funcionalment com a via ràpida de gran capacitat entre Lleida i l’Alt Pirineu i Aran.

Imatge
Ortofotomapa de situació de l’aeroport i els accessos

--

Gencat.netAvatar de l’usuari
Sky
N9
N9
Entrades: 1894
Ubicació: Lleida

Entrada Autor: Sky » Dissabte 17/12/2005 12:33

La Generalitat busca 42 milions per fer l'aeroport de Lleida

• La instal.lació, que entrarà en servei el 2008, preveu 400.000 viatgers a l'any

La Generalitat de Catalunya ha obert converses amb empreses vinculades als sectors aeronàutic, financer i de l'àmbit de les concessionàries d'infraestructures per presentar-los el projecte del futur aeroport de Lleida. El Govern català els vol animar a participar en la pròxima construcció i explotació, segons va dir ahir el secretari general de Mobilitat, Manel Nadal (PSC), i aconseguir la inversió de 42,5 milions.

La intenció de la Generalitat és implicar grans empreses en la futura infraestructura, que es preveu que entri en servei el 2008.

DIMENSIÓ REGIONAL

Les negociacions van encaminades a aconseguir part dels diners necessaris per construir el nou aeroport, que ocuparà 367 hectàrees del terme municipal d'Alguaire i que disposarà, a escassa distància, d'una àmplia zona logística i de serveis. "Les empreses que es podrien mostrar interessades a participar en un projecte semblant són del perfil, per exemple, de la concessionària d'autopistes Abertis o de la financera La Caixa", va indicar Nadal, que va assegurar que encara no s'ha concretat la implicació de cap d'aquestes companyies.

L'aeroport lleidatà, que podria començar a construir-se entre finals del 2006 i principis del 2007, serà de caràcter regional, similar als que ja funcionen a Reus i a Girona. D'acord amb el pla director de la infraestructura --que durant aquest mes serà sotmès a informació pública--, l'objectiu és que puguin fer ús d'aquesta instal.lació uns 400.000 passatgers anuals, i que hi passin fins a 6.000 tones de mercaderies.

L'ATRACCIÓ DE L'ESQUÍ

"Els usuaris seran, preferentment, persones residents a Catalunya i Aragó i, sobretot, turistes d'esquí i dels esports d'aventura, i també professionals que assisteixin a fires i congressos", va manifestar el secretari general de Mobilitat.

Per donar sortida a mercaderies i passatgers, la Generalitat preveu, d'entrada, construir un nou vial d'accés a l'aeroport, que enllaçarà, a Alguaire, amb la carretera N-230 i la futura autovia A-14 entre Lleida i la Vall d'Aran. El mateix vial portarà també fins a Almacelles, on connectarà amb la N-240 i la futura autovia A-22 fins a Osca. Nadal va descartar, de moment, construir una nova línia de tren, però s'hi va mostrar partidari, "en un futur més llunyà".

76 FINQUES

Per ara, la Generalitat està ocupada a agilitzar al màxim la tramitació prèvia del projecte i a contactar amb els 76 propietaris de les finques de secà afectades per l'aeroport, que estarà situat en una zona d'altiplà coneguda com a Plans de la Unilla.

Són comptades les crítiques que ha rebut fins ara el pla director de l'aeroport. Només la de la Cambra de Comerç de Lleida, que demana que la pista d'aterratge s'allargui dels 2.000 metres previstos als 2.500, segons va declarar aquesta setmana el president de l'entitat, Joan Simó. Amb tot, els empresaris lleidatans van anunciar que no presentaran la seva petició en forma d'al.legació del projecte, "per no entorpir el procés", va manifestar Simó.

--

El Periódico.Avatar de l’usuari
Sky
N9
N9
Entrades: 1894
Ubicació: Lleida

Entrada Autor: Sky » Dimecres 21/12/2005 13:41

La Generalitat aprova l'expropiació dels terrenys per al futur aeroport d'Alguaire

El Govern de la Generalitat ha acordat l'ocupació urgent dels béns afectats per executar les obres del futur aeroport d'Alguaire. Aquest ocuparà una superfície de prop de 367 hectàrees als termes municipals d'Alguaire i Torrefarrera, al Segrià, 134 de les quals estaran destinades a l'àrea de moviment d’aeronaus i activitats aeroportuàries. Entrarà en funcionament el 2008. L'aeroport d'Alguaire vol facilitar l'accés des de les comarques de Ponent a qualsevol aeroport regional europeu i permetrà dinamitzar el seu entorn socioeconòmic. Amb aquest objectiu, la Generalitat va encarregar un estudi per escollir el seu emplaçament, tot valorant l'àmbit territorial, urbà i mediambiental, la compatibilitat amb el sector agrícola i la disponibilitat d'accessos i comunicacions. Aquest estudi va determinar que l'opció de l'altiplà d'Alguaire, a 15 quilòmetres de Lleida, era la més idònia per a la ubicació d'aquesta infraestructura aeroportuària. Posteriorment, es va elaborar un pla especial per delimitar l'espai del futur aeroport. El pla, aprovat recentment, estableix que l'àmbit de l'aeroport tindrà una superfície d'unes 367 hectàrees i una forma allargada, amb 4.800 metres de longitud per 1.300 metres en el punt més ample.

L'àrea destinada al moviment d'aeronaus (pista de vol, carrers de rodada i accés, plataforma d'estacionament) i la d'activitats aeroportuàries (terminal, oficines operacionals, instal·lacions, aparcament de vehicles, etc.) ocuparà unes 134 hectàrees i la resta es destinarà a usos complementaris i a la protecció del sistema aeroportuari.

D'altra banda, des del 12 de desembre passat està en exposició pública el Pla director de l'Aeroport d'Alguaire, document que recull els principals objectius que ha d'assolir aquest nou aeroport. Així, el pla preveu que aquesta infraestructura comptarà amb una inversió de 42,5 milions d'euros i podrà assolir 400.000 viatgers i 6.000 tones de transport de mercaderies anuals.

El Pla especial té en compte el màxim desenvolupament de l'Aeroport en les dues fases previstes. Així, els paràmetres establerts al Pla compleixen els requisits per als aeroports d'aquestes característiques: pista de 2.000 metres, ampliable fins a 3.000 metres en una segona fase; franja de vol de 300 metres d'amplada; carrer de rodada paral·lel a la pista; plataforma d'estacionament d'aeronaus amb àrees per a l'aviació regional, general i esportiva; àrea terminal (torre de control, hangars, edifici de la terminal i comunicacions); instal·lacions per al servei de salvament i extinció d'incendis; subministrament de combustible; heliport; ajudes a la navegació i aproximació.

A més de les dimensions de la pista de vol, el Pla especial defineix les de les servituds aeronàutiques. Aquestes àrees tenen com a finalitat afavorir la seguretat i regularitat de les operacions de l'aeroport i garantir-ne la viabilitat a llarg termini, al mateix temps que protegir l'entorn de les afectacions que l'activitat aeroportuària pugui produir.

--

SEGRE.Avatar de l’usuari
Sky
N9
N9
Entrades: 1894
Ubicació: Lleida

Entrada Autor: Sky » Dimecres 01/03/2006 17:11

El Govern autoritza ampliar en un 50% l'amplada de la pista del futur aeroport de Lleida

La Direcció General de Ports i Transports ha acceptat l'al·legació que van presentar en el seu moment institucions lleidatanes, on es demanava una ampliació de la pista projectada al futur aeroport de Lleida, que es situarà a Alguaire, i ha decidit permetre que l'amplada passi a ser de 30 a 45 metres ja en la primera fase d'execució de les obres, segons ha informat l'alcalde, Àngel Ros. Segons Ros, el fet de poder augmentar l'amplada de la pista en la primera fase i no en una segona com s'havia previst inicialment en el projecte, permetrà acollir "avions de gran envergadura" i equiparar el futur aeroport de Lleida a d'altres com el de Sant Sebastià, la Corunya, Birmingham, Bristol o Rotterdam.

--

ACN.Avatar de l’usuari
wefer
Administrador
Entrades: 6920
Ubicació: Barcelona - Fabra i Puig / Sant Andreu Arenal
Contacta:

Entrada Autor: wefer » Diumenge 05/03/2006 20:17

De El Punt:
----------------------------------
Alguaire, el primer aeroport de viatgers i mercaderies que farà la Generalitat

V.P.

Alguaire, a Lleida, és el projecte estel·lar del tripartit. De fet, és la principal novetat del pla d’aeroports que s’està acabant de redactar i, un cop inaugurat, serà el primer gran aeroport de viatgers i mercaderies que haurà construït la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’un aeroport regional comercial situat a l’altiplà d’Alguaire i per al qual hi ha prevista una inversió de 42,5 milions d’euros.

El govern tripartit va optar per fer aquest nou aeroport a Lleida després de descartar, per motius mediambientals, l’ampliació de l’aeròdrom d’aviació esportiva d’Alfés que preveia CiU i que té tres pistes de terra compactada de 1.500, 1.000 i 800 metres de llargada per 30 d’amplada. De moment, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques ja ha aprovat el pla especial per a la delimitació de sòl i el pla director que es troba en la fase d’exposició pública. Aquest pla estableix que l’àmbit d’afectació de l’aeroport tindrà una superfície de 366,98 hectàrees i una forma allargada de 4.800 metres de longitud per 1.300 metres en el punt més ample, amb una pista de 2.000 metres de llarg per 45 d’ample, d’acord amb l’al·legació presentada per les institucions lleidatanes. Es preveu que l’àrea destinada al moviment d’aeronaus (pista de vol, carrers de rodada i accés, plataforma d’estacionament) ocupi unes 134 hectàrees del total de terrenys que s’adquireixin.

En el futur, el govern no descarta ampliar la pista fins a 2.500 i 3.000 metres de llargada, però de moment, amb les dimensions inicials, el nou aeroport ja tindrà prou capacitat per permetre l’aterratge i l’enlairament d’avions reactors de capacitat mitjana.

-----------------------------------

Les obres començaran l’any vinent

V.P.. ""

La voluntat del govern és que les obres del nou aeroport regional comercial d’Alguaire comencin l’any vinent. D’entrada, es preveu que el futur aeroport, que està previst que entri en funcionament el 2006, serveixi per connectar internacionalment les comarques de Ponent i també per dinamitzar l’entorn socioeconòmic de la zona. L’objectiu, segons els càlculs previs fets pel govern, és assolir 400.000 viatgers i 6.000 tones de transport de mercaderies anuals. En els pressupostos d’aquest any, ja existeix una partida per iniciar les expropiacions de sòl.

El que encara està per decidir, segons ha reconegut al Parlament el conseller de Política Territorial, Joaquim Nadal, és quin model de gestió i explotació s’adoptarà.Avatar de l’usuari
Sky
N9
N9
Entrades: 1894
Ubicació: Lleida

Entrada Autor: Sky » Dimecres 20/09/2006 9:34

La pista del aeropuerto de Alguaire comenzará a construirse en el 2007

La pista del futuro aeropuerto de Alguaire, en el Segrià, comenzará a construirse dentro del primer trimestre del próximo año 2007, según anunció ayer en Lleida Joaquim Nadal, conseller de Política Territorial i Obres Públiques.

Nadal también se refirió al aeropuerto de la Seu d’Urgell del que anunció que, a muy tardar el 10 de octubre, el Govern aprobará un plan director urbanístico para facilitar la expropiación de los terrenos que permitirán ampliar el actual aeródromo, en estos momentos cerrados. Sin embargo, el conseller explicó que esta semana tiene previsto reunirse con los propietarios de estos terrenos, con el objetivo de acordar un precio de compra de los mismos y no verse obligado a recurrir al instrumento expropiatorio.

En cuanto al aeropuerto de Alguaire, Nadal recordó que una vez la Generalitat ya ha expropiado los terrenos, ocupado los mismos y aprobado el plan director, en este momento se está aprobando el proyecto constructivo. Según el conseller, antes de que acabe el 2006 se comenzarán a licitar las obras, por lo que cree que “dentro del primer trimestre del próximo año se estará construyendo la pista del aeropuerto de Alguaire, dentro de los plazos previstos por el Govern.

La pista del futuro aeropuerto de Lleida tendrá 45 metros de anchura, no treinta como estaba previsto en el proyecto inicial, y una longitud de 2.000 metros, aunque se contempla alargarla hasta los 2.500 ó 3.000 cuando el complejo ya sea rentable. Según ha explicado la Conselleria en ocasiones anteriores, el aeropuerto de Alguaire podría recibir aviones Airbus 320 o Boeing 737 con una capacidad para alrededor de 150 pasajeros.

Expropiación o compra en la Seu

Sobre el aeropuerto de la Seu d’Urgell, Nadal explicó que en la próxima Comissió d’Urbanisme de Lleida se aprobará un plan director urbanístico que dará pie a la posibilidad de expropiar los terrenos por donde debe ampliarse el aeródromo.
Nadal explicó que el Govern quiere tener esta posibilidad por si finalmente no se llega a un acuerdo con los propietarios de los terrenos, aunque desde la Generalitat “preferimos el buen entendimiento con los dueños”.

Según el proyecto del Govern, una vez la Generalitat sea propietaria de los terrenos, está previsto pactar un acuerdo a tres bandas entre los gobiernos andorrano, español y catalán para establecer la gestión y explotación del aeropuerto.

http://www.lamanyana.es/web/html/lanoti ... a=03:00:00Avatar de l’usuari
Sky
N9
N9
Entrades: 1894
Ubicació: Lleida

Entrada Autor: Sky » Divendres 24/11/2006 14:46

Surt a informació pública l’avantprojecte de l’aeroport d’Alguaire

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) publica avui l’ordre d’exposició pública de l’Avantprojecte de l’aeroport d’Alguaire. Aquest document desenvolupa i concreta els objectius marcats pel pla director d’aquest aeroport aprovat recentment ja que defineix les característiques que ha de tenir la infraestructura aeroportuària. Així, entre altres elements, determina que la pista de vol tindrà 2.500 metres de longitud, estableix una torre de control singular i concreta que la terminal serà de 3.200 m2. Aquesta nova passa administrativa permet avançar en la consecució del primer aeroport que construirà la Generalitat que es preveu que iniciï les obres a la primavera del 2007.

A partir d’avui, el document se sotmetrà a informació pública i institucional durant 30 dies per tal de recollir les al·legacions pertinents. Posteriorment, s’enviarà al Departament de Medi Ambient que emetrà la Declaració d’Impacte Ambiental.

D’aquesta manera, es preveu que el proper febrer pugui iniciar-se la licitació de les obres de la primera fase que inclou la pista de vol, la torre de control, la terminal i els edificis i instal·lacions complementàries. Pel que fa al Pla especial, que delimita l’espai on s’ubicarà l’aeroport, ja està enllestit i aprovat i ara s’estan ultimant les negociacions i tràmits per a l’adquisició dels terrenys on anirà ubicat.

Pista de vol

L’avantprojecte preveu que la pista de vol tingui 2.500 metres. Aquesta longitud possibilitarà que avions com Airbus 320 i 321, amb capacitat per a més de 150 passatgers, puguin operar en el nou aeroport. La pista també permetrà que utilitzin l’aeroport avions de transport de mercaderies.

Segons les previsions, a banda dels residents de les comarques de ponent i de les comarques pròximes de l’Aragó, també es preveuen usuaris del turisme de l’esquí i l’esport d’aventura i els viatges de negocis (fires, congressos, etc.). En aquest sentit, es preveu que aquest aeroport pugui assolir en un termini raonable els 400.000 passatgers anuals.

Pel que fa a les mercaderies, l’aeroport acollirà un transport de mercaderies de tipus mitjà amb serveis de paqueteria, missatgeria, productes peribles i terciaris. D’aquesta manera, es preveu assolir 6.000 tones anuals de mercaderies.

Torre de control singular

Un dels elements que més destaquen de l’avantprojecte és la torre de control de l’aeroport que serà un edifici singular separat de la terminal. Es tracta d’una estructura de 23 metres d’alçada conformada de quatre columnes que suporten les plantes de la torre.

Així, hi haurà la planta d’observació (planta de fanal) que és la zona des d’on es fa el control de l’espai aeri; l’entreplanta tècnica, amb tots els elements necessaris per controlar l’arribada i sortida d’aeronaus, i l’àrea de gestió administrativa a més de diverses àrees comunes. La superfície del fanal serà aproximadament de 65 m2, i inclou la zona de treball del personal tècnic i l’àrea d’equipament tècnic. L’entreplanta tècnica anirà situada sota el fanal amb una altura d’uns 2,5 metres. Inclou el control el sistema d’automatització de control de l’espai aeri i altres elements.

La sala d’equips complementaris i altres dependències associades se situaran a peu de la torre i es composaran de la zona de descans i reunions, un petit taller i magatzem i la sala on hi haurà ubicats els equips de subministrament d’energia. Per accedir a la torre de control, hi haurà un ascensor i escales fixes i d’emergència.

Cal tenir en compte que l’aeroport d’Alguaire serà un aeroport dotat amb un sistema d’aproximació instrumental, és a dir que els avions tindran la possibilitat d’aterrar sense visibilitat. Això significarà una major rapidesa i seguretat en les operacions. En aquest sentit, pren una gran importància l’existència de la torre de control.

Edifici Terminal

L’avantprojecte també determina les característiques de l’edifici terminal que ha d’acollir la zona de trànsit de viatgers i equipatges. Tindrà una superfície de 3.200 m2 per cobrir les necessitats dels passatgers que sortiran i dels que arribaran.

Així, la zona de sortides inclourà un vestíbul de 530 m2, vuit mostradors de facturació i una sala d’espera de 450 m2. Pel que fa a les arribades, hi haurà una sala de 350 m2, dos punts de recollida d’equipatges i un vestíbul de 280 m2. L’edifici també acollirà en un pis superior el bloc tècnic que acollirà el conjunt d’elements necessaris per al funcionament de l’aeroport així com elements complementaris com ara vestuaris, magatzems i altres serveis administratius.

D’altra banda, l’aeroport també tindrà altres instal·lacions com la central elèctrica, l’edifici que on s’ubicaran els vehicles d’extinció d’incendis o la depuradora d’aigües.

Objectiu: crear un aeroport regional

El pla director de l’Aeroport d’Alguaire aprovat aquest mes recull les línies estratègiques del futur aeroport per tal de marcar el seu desenvolupament en un període de 15-20 anys. L’objectiu del Govern és crear a la zona de ponent un aeroport regional per donar servei tant de passatgers com logístic a la demarcació. Amb l’exposició pública de l’avantprojecte que s’ha iniciat avui, es continua avançant en els processos que han de permetre iniciar les obres de l’aeroport d’Alguaire a la primavera del 2007.

--

Nota de premsa de la Generalitat.

Imatge

ImatgeAvatar de l’usuari
Guigui
Administrador
Entrades: 23390
Ubicació: Penitents L3 (Barcelona)

Entrada Autor: Guigui » Divendres 24/11/2006 18:13

I jo pregunto: realment cal un aeroport a Lleida, considerant que la possible procedència dels vols que hi arribin podria solapar-se amb el TAV, que, a més, permetrà arribar-se en una hora a l'aeroport del Prat i totes les connexions aèries que ofereix?

I per al turisme d'esquí, ja no tenien previst adaptar i reobrir l'aeroport de La Seu?

No conec la situació concreta de les terres de Ponent ni els seus fluxos de mobilitat, però molt m'ensumo que tot això prové d'algunes ments il·luminades que es pensen que sense aeroport no són ningú. Doncs ho seran amb un aeroport que no criï més que teranyines. O un vol, fins i tot diari, a París i un altre a Londres ja justifiquen fer tot un aeroport nou de trinca?


a: Preposició que indica lloc, temps, atribut, etc.
ha: 3a persona singular del present indicatiu del verb haver


Sense educació no hi ha democràcia.

megapauer
N8
N8
Entrades: 1203
Ubicació: De la Terra Ferma a l'exili
Contacta:

Entrada Autor: megapauer » Divendres 24/11/2006 18:32

Guigui ha escrit:I jo pregunto: realment cal un aeroport a Lleida, considerant que la possible procedència dels vols que hi arribin podria solapar-se amb el TAV, que, a més, permetrà arribar-se en una hora a l'aeroport del Prat i totes les connexions aèries que ofereix?
La meva opinió, com a lleidatà, és un rotund NO.


Salutacions,
Joan

http://www.joanespina.com

orique
N9
N9
Entrades: 2046
Ubicació: Terrassa

Entrada Autor: orique » Divendres 24/11/2006 22:47

I a part del Prat, també està el de Reus...Avatar de l’usuari
sortrens
N8
N8
Entrades: 765
Ubicació: BARCELONA (Catalunya)

Entrada Autor: sortrens » Dilluns 29/01/2007 20:24

megapauer ha escrit:Doncs jo com a Lleidatà veig que Lleida província té 400mil habitants i que s'hauria d'intentar controlar d'alguna manera l'abús turístic a una zona del Pirineu on encara s'hi pot estar tranquil. No voldria veure el Pirineu com una COsta Brava.
Totalment d'acord :plas :plas , s'ha d'evitar que Catalunya perdi indrets on es respira encara tranquilitat. Per això ja tenim zones com la Costa Brava o Barcelona )))2 )))2 .Avatar de l’usuari
entfe001
N10
N10
Entrades: 3589

Entrada Autor: entfe001 » Dilluns 29/01/2007 20:27

No fotem, no em digueu que tota la Costa Brava ja està destrossada perquè la part nord encara se salva (en gran part perquè està massa lluny de Barcelona).Avatar de l’usuari
Sky
N9
N9
Entrades: 1894
Ubicació: Lleida

Entrada Autor: Sky » Divendres 02/02/2007 16:39

Dues notícies del diari SEGRE:

Alguaire tindrà un equip de navegació que permetrà aterrar-hi amb boira

L'aeroport d'Alguaire estarà equipat amb un sistema de navegació per ràdio que facilitarà als avions les maniobres d'aterratge amb boira. El departament de Política Territorial ha afegit el programa ILS al projecte, basat en ones de ràdio per facilitar als avions referències sobre la seva situació respecte a la pista i la senda de planatge. Aquesta modificació ha de garantir la seguretat en el trànsit aeri al futur equipament. I és que la visibilitat reduïda és freqüent durant l'hivern als terrenys que han d'acollir l'aeroport.

La Generalitat licitarà l'aeroport d'Alguaire abans del 30 d'abril

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ha assegurat aquest divendres que la licitació de la primera fase d'obres de l'aeroport d'Alguaire es farà abans que acabi l'abril. Ho ha dit durant el nomenament d'Antoni Argilés com a nou director de serveis territorials a Lleida. Nadal ha explicat adjudicaran el concurs dels primers 40 milions d'euros que es destinaran a construir les pistes de la infraestructura aeroportuària. Els treballs podrien començar a finals d'estiu, un cop ja resoltes les expropiacions. En aquest sentit, el conseller ha explicat que "l'ocupació urgent dels terrenys està feta", tot i que "una altra cosa és la indemnització final a la que s'arribi pels afectats".

Encara parlant d'aeroports, el responsable d'Obres Públiques ha fet referència al de la Seu d'Urgell recordant que ha recordat que ja s'ha aprovat un Pla Director Urbanístic que permet expropiar i els propietaris saben que "o ens posem d'acord amb el preu de compra o es prendrà l'acord d'expropiar els terrenys per part del Govern". D'altra banda, al traçat de la variant sud de Lleida, Joaquim Nadal ha explicat que ara es farà un nou pas per definir el traçat definitiu d'aquesta via atenent totes les al·legacions presentades.Avatar de l’usuari
Santfeliuenc
N10
N10
Entrades: 3520
Ubicació: Sant Andreu de la Barca, BL

Entrada Autor: Santfeliuenc » Dimarts 06/02/2007 19:13

Hola,
> Les obres de l'aeroport d'Alguaire, previstes per a finals d'estiu

EL PUNT. Lleida

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ha assegurat que les obres de l'aeroport d'Alguaire podrien començar després del mes d'agost del 2007. L'adjudicació de les obres es preveu per abans del 30 d'abril i, malgrat que ja està aprovat un pla director urbanístic que permet expropiar els terrenys, encara queden per decidir les indemnitzacions per als afectats. L'objectiu és crear un consorci que permeti la participació dels governs de Catalunya, l'Estat espanyol i Andorra en la convocatòria de les obres de l'aeroport i posi els terrenys a disposició de les tres administracions.
Esto ya está calentito, ahora solamente falta que alguien me explique qué leches pinta Andorra en todo esto para crear un consorcio de no sé qué en el que participen estos.

Y otra cosa, supongo que tendrán en cuenta que bajo la terminal de Alguaire tendrá que haber algo ferroviariamente hablando ¿no? me refiero a llegada de la alta velocidad, por ejemplo que pueda conectar con Reus, El Prat y Girona Costa Brava... ¿hay algo?

Saludos,
Sergio


"Se buscan hombres para peligroso viaje. Salario reducido. Mucho frío. Largos meses de completa oscuridad. Constante peligro. No se asegura retorno con vida. En caso de éxito, honor y reconocimiento"

Avatar de l’usuari
Guigui
Administrador
Entrades: 23390
Ubicació: Penitents L3 (Barcelona)

Entrada Autor: Guigui » Dimarts 06/03/2007 13:46

Publicat a l'Avui:


Nadal promet l'aeroport de Lleida per a l'estiu del 2008

L'explotació es traurà a concurs entre empreses privades, que ja s'hi han interessat
La primera fase d'obres costarà 54 milions d'euros

Joan Tort

L'aeroport de Lleida-Alguaire estarà operatiu el juliol del 2008. El conseller de Política Territorial, Joaquim Nadal, va confirmar ahir la data a Lleida, i va afegir que abans del 15 d'abril es licitaran les obres de la primera fase. Aquesta té un pressupost de 54 milions d'euros, i consistirà en la construcció de la pista principal, de 2,5 km de llarg i 45 d'ample, els dipòsits de carburants, el parc de bombers, les instal·lacions de navegació i tallers.

En el primer paquet d'obres s'hi inclou un accés des d'Alguaire i des de la N-230. Paral·lelament, segons va anunciar Nadal, es definirà el model de gestió, de manera que es convocarà un altre concurs per adjudicar aquests serveis, que inclouran la construcció de la terminal de passatgers i altres equipaments.

El conseller va reconèixer que el pla director establia un període d'obres de 18 mesos, però que la divisió dels treballs en fases i les millores que les constructores hauran d'aportar al concurs facilitaran que el termini es redueixi a 12 mesos i que l'aeroport entri en servei a l'estiu de l'any vinent. Aquest calendari satisfà les expectatives lleidatanes, que pretenien que la instal·lació fos operativa durant l'exposició universal de Saragossa de 2008.

Més endavant s'haurà d'habilitar un nou accés per la N-240 i la connexió ferroviària, ja que la intenció és que les mercaderies hi tinguin un pes molt important. Per aquest motiu, Joaquim Nadal va dir que no creu que les proximitats dels aeroports de Madrid, Barcelona o Reus, sobretot gràcies al TGV, impedeixin que el de Lleida pugui competir en vols regionals de passatgers i mercaderies.

Dues ofertes a la vista

Pel que fa a la gestió, el govern ja té sobre la taula l'oferta d'almenys dues empreses privades i, per tant, "si aquestes s'interessen per l'aeroport de Lleida-Alguaire vol dir que hi ha operadors que volen volar en aquesta instal·lació". L'explotació serà privada, però sota el paraigua d'un consorci liderat pel govern i amb la participació d'institucions locals i ens privats.

Aquest serà el model que impulsarà la Generalitat en el que serà el primer aeroport de titularitat catalana. Nadal va reconèixer que encara no hi ha acord en el preu de les expropiacions, però que això no implicava que no es pugui disposar immediatament dels terrenys.


a: Preposició que indica lloc, temps, atribut, etc.
ha: 3a persona singular del present indicatiu del verb haver


Sense educació no hi ha democràcia.

Avatar de l’usuari
Guigui
Administrador
Entrades: 23390
Ubicació: Penitents L3 (Barcelona)

Entrada Autor: Guigui » Dimarts 26/06/2007 12:40

Notícia de l'Avui:

--------------------------------------------------------------------------------------

El termini de presentació d'ofertes va finalitzar ahir i es preveu que l'obertura de les ofertes tindrà lloc el 5 de juliol
21 candidats a construir l'aeroport d'Alguaire

Agències
Alguaire
Ult. Act. 26.06.2007 - 07:42 hs


Un total de 21 empreses han presentat els seus projectes per a l'execució de la primera fase de les obres de l'aeroport d'Alguaire, al Segrià, que té un pressupost de 46,2 milions d'euros, segons va informar ahir el departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

El termini de presentació d'ofertes al concurs va finalitzar ahir i es preveu que l'obertura de les ofertes tindrà lloc el 5 de juliol i que les obres s'adjudicaran el mes que ve, perquè puguin començar durant l'estiu.

La primera fase de les obres del futur aeroport de Lleida inclou la construcció d'un camp de vol amb una pista de 2.500 metres de longitud per 45 metres d'ample, la qual cosa possibilitarà que puguin operar-hi avions com l'Airbus 320 i 321, amb capacitat per a més de 150 passatgers, així com aparells de transport de mercaderies.

El projecte de la primera fase inclou una àrea d'estacionament d'avions, amb una superfície de 30.600 metres quadrats amb capacitat per a vuit avions, i la urbanització de l'aparcament amb capacitat per a 240 vehicles.


a: Preposició que indica lloc, temps, atribut, etc.
ha: 3a persona singular del present indicatiu del verb haver


Sense educació no hi ha democràcia.

Avatar de l’usuari
Guigui
Administrador
Entrades: 23390
Ubicació: Penitents L3 (Barcelona)

Entrada Autor: Guigui » Dimarts 20/11/2007 22:50

Notícia de l'Avui:

--------------------------------------------------------------------------------------

L'aeroport Lleida-Alguaire crearà una societat formada per institucions locals per dirigir la infraestructura

ACN / Àngels Antón
Lleida
Ult. Act. 20.11.2007 - 20:26 hs


L'aeroport de Lleida-Alguaire comptarà amb una societat participada per la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Segrià, la Diputació de Lleida i els ajuntaments de Lleida i Alguaire, que s'encarregarà de dirigir estratègicament la futura infraestructura. Així ho han acordat aquest dimarts les institucions directament implicades durant la primera reunió per la constitució del futur consorci de la gestió de l'aeroport. El director general de Ports, Aeroports i Costes, Oriol Balaguer, ha indicat que les obres del futur aeroport segueixen el calendari previst i ha confirmat de forma oficial que el seu nom serà Lleida-Alguaire. A més, ha recordat que serà el primer aeroport gestionat per la Generalitat de Catalunya globalment.


a: Preposició que indica lloc, temps, atribut, etc.
ha: 3a persona singular del present indicatiu del verb haver


Sense educació no hi ha democràcia.

Avatar de l’usuari
wefer
Administrador
Entrades: 6920
Ubicació: Barcelona - Fabra i Puig / Sant Andreu Arenal
Contacta:

Entrada Autor: wefer » Dimecres 19/12/2007 9:34

http://www.avui.cat/
-------------------------------------------
Els afectats per l'aeroport d'Alguaire boicotejaran els actes de promoció per part del Govern d'aquesta infraestructura
Els afectats per la construcció de l'aeroport d'Alguaire (Segrià) han decidit boicotejar qualsevol acte que l'administració faci al territori per promocionar l'aeroport

Els afectats per la construcció de l'aeroport d'Alguaire (Segrià) han decidit boicotejar qualsevol acte que l'administració faci al territori per promocionar l'aeroport.

Així ho ha explicat aquest dilluns el portaveu dels afectats, Carles Roma. Amb això, diu, "volem fer saber el nostre malestar per la resolució del jurat d'expropiació que ha establert en 1,76 euros per metre quadrat el preu a pagar pels terrenys no urbanitzables on s'està construint el futur aeroport". Finalment però sembla ser que els expropiats rebran dos euros per metre quadrat, tal com havia establert l'administració, una resolució que tampoc els satisfà.Respon

Torna a “Aeri, marítim i altres / Aéreo, marítimo y otros”