Cursos Ferroviaris . UPC (1)

Simuladors de transport i conducció, col·leccionisme, modelisme, sèries de bitllets, jocs, etc.
Simuladores de transporte y conducción, coleccionismo, modelismo, series de billetes, juegos, etc.

Cursos Ferroviaris . UPC (1)

EntradaAutor: mikado » Dijous 19/01/2012 21:51

http://formaciocontinua.upc.edu/cat/cur ... /21218300/

Sistemes Ferroviaris i Tracció Elèctrica
Màster Presencial. 3a Edició


Matèries

1- Sistema Ferroviari (3 ECTS) Obligatòria
1. El ferrocarril com a sistema. Concepte bàscis, subsistemes i interrelacions.
2. Organització del Sector Ferroviari. Administracions i Empreses.
3. Geografia Ferroviària de Catalunya, Espanya i la resta d'Europa.
4. Vehicles i trens. Característiques bàsiques i visió general. Trens espanyols.
5. El mercat i els clients. Necessitats comercials i competitivitat del ferrocarril.
6. Ferrocarril i medi ambient.
7. El ferrocarril en el sector del transport i en l'economia nacional.
8. Cicle de vida del sistema ferroviari.

2- Comunicacions Aplicades al Ferrocarril (3 ECTS) Obligatòria
1. Principis generals de l'electricitat.
2. Elements fonamentals de l'electrònica.
3. Elements bàsics de les comunicacions.
4. Comunicacions tren-terra (PMR, Tetra).
5. Altres comunicacions.

3- Electricitat i Mecànica al Ferrocarril (3 ECTS) Obligatòria
1. Cinemàtica, Estàtica i Dinàmica.
2. Resistència a l'avenç. Càrregues gravitatòries.
3. Introducció a la Dinàmica del Ferrocarril. Velocitat. Traçat.
4. Vibracions Mecàniques.
5. Cinemàtica i Dinàmica de la Roda.
6. Dinàmica d'un eix. Anàlisi qualitatiu. Equacions.

4- Infrastructura Ferroviaria (3 ECTS) Obligatòria
1. Plataforma i via.
2. Disseny d'estacions. Accesibilitat.
3. Intercanviadors de transport.
4. Gàlibs.
5. Ponts i túnels.
6. Canviadors d'ample de via.
7. Criteris generals de manteniment en infrastructures ferroviàries.

5- Alta Velocitat i Serveis de Viatgers Interurbanos (3 ECTS) Obligatòria
1. Magnituds i unitats utilitzades en el transport de viatgers.
2. Demanda i mercat. Peculiaritats tècniques i econòmiques.
3. Oferta. Productes, trens i serveis.
4. Principis i avantatges de l'alta velocitat.
5. L'alta velocitat a Espanya.
6. Tecnologia específica de línies per a serveis d'alta velocitat.
7. Aerodinàmica de l'alta velocitat.
8. Material rodant per a serveis de mitja i llarga distància convencionals.
9. Material rodant per a serveis d'alta velocitat.
10. Explotació tècnica i econòmica de serveis d'alta velocitat

6- Senyalització Ferroviària (3 ECTS) Obligatòria
1. Anàlisi general de la senyalització.
2. La senyalització i les seves aplicacions.
3. Diferents equips de senyalització aplicades a les línies fèrries.
4. Concrecció dels equips a instal.lar en funció de l'ample de via i de l'Administració Ferroviària.
5. Anàlisi dels sistemes de la detecció segura dels trens.
6. Aplicació dels sistemes de seguretat que controlen la circulació i maniobres dels trens.
7. Estudi de la simbologia que intervenen en la realització dels equemes de senyalització.
8. Aplicació dels sistemes de bloqueig entre els sistemes de seguretat que controlen la circulació dels trens i les seves maniobres.
9. Anàlisi de les diferents formacions automàtiques d'itineraris i la seva disolució.
10. Metodologia de l'aplicació dels sistemes que actuen sobre els sistemesde seguretat.
11. Aplicació dels passos a nivell en funció de les cruïlles entre carreteres i vies fèrries.

7- Tracció Elèctrica (3 ECTS) Obligatòria
1. Principis bàsics.
2. Transmissió mecànica.
3. Motors de tracció amb col.lector i el seu control.
4. Motors de tracció síncronos i el seu control.
5. Motors de tracció asíncronos i el seu control.
6. Altres motors de tracció.
7. Tracció diesel-elèctrica.
8. Tracció elèctrica automòbil.

8- Ferrocarril i Energia (3 ECTS) Obligatòria
1. Visió general de l'energia i dels problemes relacionats amb el seu ús.
2. Energia i transport.
3. Tipus de tracció i vectors energètics en el ferrocarril.
4. Fre dinàmic i serveis auxiliars del tren.
5. Energia necessària per al moviment del tren.
6. Demanda d'energia del tren segons serveis i sensibilitat a variables crítiques.
7. Visió general de les actuacions i mesures per a reduir la demanda d'energia del ferrocarril.
8. Actuacions al disseny de trens i de línies.
9. Conducció econòmica i regulació eficient del tràfic.

9- Rodalies, Regionals, Metros i Tramvies (3 ECTS) Obligatòria
1. El transport urbà i metropolità. Caracterització.
2. Demanda i mercat.
3. Explotació tècnica i econòmica del transport metropolità i urbà en mode ferroviari.
4. Serveis de Rodalies.
5. Metros.
6. Metros lleugers i tramvies.
7. Tren Tram.
8. Accessibilitat i intermodalitat.

10- Sistema de Protecció del Tren (3 ECTS) Obligatòria
1. Anàlisi general dels Sistemes d'ATP.
2. Els sistemes d'ATP i les seves aplicacions.
3. Diferents sistemes d'ATP aplicats a les línies fèrries.
4. Concreció dels equips d'ATP a instal.lar en funció de l'ample de via i de l'Administració Ferroviària.
5. Anàlisi dels sistemes per a la Protecció Segura del Tren.
6. Aplicació dels sistemes d'ATP que controlen la circulació i maniobres dels trens.
7. Estudi de la simbologia que intervé en la realització dels esquemes d'ATP.
8. Aplicació dels sistemes d'ATP per a la realització de bloqueig entre els sistemes de seguretat que controlen la circulació dels trens i les seves maniobres.
9. Anàlisi de les diferents formacions automàtiques d'itineraris i la seva dissolució en funció del sistema d'ATP que s'hi instal.li.
10. Metodologia de l'aplicació dels sistemes que actuen sobre els sistemes de seguretat.
11. Optimització dels sistemes d'ATP a través dels sistemes d'ATO.

11- Elements de Material Rodant (3 ECTS) Obligatòria
1. El material rodant als sistemes de ferrocarril.
2. Sistemes principals.
3. Òrgans de xoc i tracció. Enganxalls.
4. Equip de tracció.
5. Equip de fre.
6. Prestacions requerides per als trens.
7. Instal.lacions del sistema tren.
8. Altres sistemes embarcats.
9. Consideracions de projecte.

12- Subestacions i Xarxes (3 ECTS) Obligatòria
1. Generalitats de l'electrificació DC.
2. Subestacions rectificadores. (DC).
3. Càlculs elèctrics en DC.
4. Generalitats de l'electrificació AC.
5. Subestacions AC.
6. Càlculs elèctrics en AC.
7. Manteniment i explotació de les instal.lacions elèctriques.

13- Mercaderies i Logística (3 ECTS) Obligatòria
1. Demanda i mercat.
2. Producció de trens. Pla de transports.
3. Terminals de mercaderies.
4. Apartadors. Derivacions particulars.
5. Logística del transport.

14- Explotació Tècnica de les Infrastructures Ferroviaries (3 ECTS) Obligatòria
1. L'explotació tècnica. Els sistemes de bloqueig.
2. La programació del servei ferroviari.
3. Els gràfics de marxa.
4. La capacitat de les línies.
5. L'assignació de la capacitat a un operador ferroviari.
6. Els Centres de Control Integrats (CCI).

15- Enginyeria i Manteniment (3 ECTS) Obligatòria
1. Fiabilitat.
2. Mantenibilitat.
3. Disponibilitat.
4. Cicle de vida.
5. Fiabilitat al projecte.
6. Mantenibilitat al disseny.
7. Gestió global del manteniment.
8. Gestió tècnica del manteniment.
9. Millora de l'eficiència del manteniment.

16- Electrificació (Catenària) (3 ECTS) Obligatòria
1. Introducció.
2. Requeriments i especificacions.
3. Distribució de corrents i tensions elèctriques.
4. Disseny de la línia aèria de contacte.
5. Sustentació de la línia aèria de contacte.
6. Comportament mecànic de la catenària.
7. Postas i cimentacions.
8. Comportament dinàmic de la catenària.
9. Planificació per a la implantació de la catenària.
10. Aïllament i seguretat elèctrica.
11. Muntatge de la catenària.
12. Manteniment de la catenària.

17- Disseny i Gestió de Projectes (2 ECTS) Obligatòria
1. Context de la gestió del projecte
2. Procés de la gestió del projecte
3. Definició i planificació del projecte
4. Previsió de les despeses i el temps
5. Coordinació de l'equip de projecte
6. Seguiment i control de l'execució del projecte
7. Conclusió del projecte

18- Projecte Final Màster (10 ECTS) Obligatòria
Realització d'un projecte final que desenvolupi els continguts pràctics relacionats amb algun dels mòduls o temes tractats en el programa o el desenvolupament d'un tema transvesal a la temàtica del curs.
Informació general


Durada 60 ECTS (514 hores lectives)
Dates de realització Del 15-10-2012 al 08-07-2013
Horari
Dilluns: 16:00 a 20:00
Dimarts: 16:00 a 20:00
Dimecres: 16:00 a 20:00
Dijous: 16:00 a 20:00
Lloc de realització
EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Av. Víctor Balaguer, s/n
Vilanova i la Geltrú
Persona de contacte Sarai Font Feo
Telèfon: (34) 93 112 08 80
E-mail: sarai.font(a)talent.upc.edu
Titulació Títol de màster expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
Import de la matrícula 9560 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest màster.
Avatar de l’usuari
mikado
N9
N9
 
Entrades: 2012
Membre des de: Divendres 06/05/2005 21:40

Cursos Ferroviaris . UPC (2)

EntradaAutor: mikado » Dijous 19/01/2012 21:55

http://formaciocontinua.upc.edu/cat/cur ... /51263400/

Operació i Explotació de Serveis Ferroviaris
Curs de formació contínua Presencial.

Informació
Preinscripció
PresentacióContingutsDirecció i professoratInformació general
Presentació

Aquest curs de formació contínua es pot cursar independentment o en el marc del màster Sistemes Ferroviaris i Tracció Elèctrica o en el marc del postgrau Vehicles i Operació en Serveis Ferroviaris.

La implantació del Tren d'Alta Velocitat (AVE) al nostre país ha demostrat que el ferrocarril pot ser un sistema de transport competitiu i eficient. El futur de la mobilitat passa per desenvolupar aquest mitjà de transport, que presenta avantatges interessants a nivell mediambiental i també pel que fa a factors econòmics. Aquest curs vol convertir-se en un referent en tot allò relatiu a la formació en els aspectes tècnics del ferrocarril, i omplir un buit que existia a Catalunya.

Les empreses del sector podran veure satisfetes les necessitats de formació tècnica. D'aquesta manera iniciem una aposta estratègica en el transport de mercaderies, ja que existeix un projecte europeu per establir una autopista ferroviària a tot l'eix mediterrani.

El curs comptarà amb les aportacions dels millors especialistes en sistemes ferroviaris, alguns d'ells directius d'importants empreses del sector. Tots ells explicaran les seves experiències als participants del curs, ja que un dels seus objectius és compartir el coneixement de les companyies punteres. Es tracta d'oferir una formació en consonància amb les necessitats de les organitzacions.

Objectius

Formar professionals que s'integrin en diferents segments del negoci del sector ferroviari.

Estudiar aspectes referents a electrificació, senyalització, comunicacions, material rodant i gestió i explotació d'empreses ferroviàries.

Oferir uns estudis específics sobre instal.lacions, vehicles i gestió del ferrocarril.

Col.laborar amb empreses punteres en aquest sector, per tal de formar professionals que s'adaptin a les necessitats del mercat.


Continguts

Matèries

1- Sistema Ferroviari (3 ECTS) Obligatòria
1. El ferrocarril com a sistema. Concepte bàscis, subsistemes i interrelacions.
2. Organització del Sector Ferroviari. Administracions i Empreses.
3. Geografia Ferroviària de Catalunya, Espanya i la resta d'Europa.
4. Vehicles i trens. Característiques bàsiques i visió general. Trens espanyols.
5. El mercat i els clients. Necessitats comercials i competitivitat del ferrocarril.
6. Ferrocarril i medi ambient.
7. El ferrocarril en el sector del transport i en l'economia nacional.
8. Cicle de vida del sistema ferroviari.

2- Alta Velocitat i Serveis de Viatgers Interurbanos (3 ECTS) Obligatòria
1. Magnituds i unitats utilitzades en el transport de viatgers.
2. Demanda i mercat. Peculiaritats tècniques i econòmiques.
3. Oferta. Productes, trens i serveis.
4. Principis i avantatges de l'alta velocitat.
5. L'alta velocitat a Espanya.
6. Tecnologia específica de línies per a serveis d'alta velocitat.
7. Aerodinàmica de l'alta velocitat.
8. Material rodant per a serveis de mitja i llarga distància convencionals.
9. Material rodant per a serveis d'alta velocitat.
10. Explotació tècnica i econòmica de serveis d'alta velocitat

3- Rodalies, Regionals, Metros i Tramvies (3 ECTS) Obligatòria
1. El transport urbà i metropolità. Caracterització.
2. Demanda i mercat.
3. Explotació tècnica i econòmica del transport metropolità i urbà en mode ferroviari.
4. Serveis de Rodalies.
5. Metros.
6. Metros lleugers i tramvies.
7. Tren Tram.
8. Accessibilitat i intermodalitat.

4- Mercaderies i Logística (3 ECTS) Obligatòria
1. Demanda i mercat.
2. Producció de trens. Pla de transports.
3. Terminals de mercaderies.
4. Apartadors. Derivacions particulars.
5. Logística del transport.


La Universitat Politècnica de Catalunya es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.


Informació general


Durada 12 ECTS (120 hores lectives)
Dates de realització Del 15-10-2012 al 08-07-2013
Horari
Dilluns: 16:00 a 20:00
Lloc de realització
EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Av. Víctor Balaguer, s/n
Vilanova i la Geltrú
Persona de contacte Sarai Font Feo
Telèfon: (34) 93 112 08 80
E-mail: sarai.font(a)talent.upc.edu
Titulació Diploma de formació contínua expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
Import de la matrícula 2815 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest curs de formació contínua.
Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.
Avatar de l’usuari
mikado
N9
N9
 
Entrades: 2012
Membre des de: Divendres 06/05/2005 21:40

Re: Cursos Ferroviaris . UPC (2)

EntradaAutor: Sagrerenc » Dijous 19/01/2012 22:55

UPC ha escrit:Durada 12 ECTS (120 hores lectives)
Dates de realització Del 15-10-2012 al 08-07-2013
Horari Dilluns: 16:00 a 20:00
Import de la matrícula 2815 €

A 94 eurets la classe... anem bé!
Avatar de l’usuari
Sagrerenc
N9
N9
 
Entrades: 1489
Membre des de: Dimarts 22/12/2009 17:17
Ubicació: T2 / RER C / Métro ligne 12

Re: Cursos Ferroviaris . UPC (1)

EntradaAutor: metring » Dijous 19/01/2012 23:44

La pregunta: hi ha algú d'aquí que es pugui permetre aquests preus? :x
Avatar de l’usuari
metring
Administrador
 
Entrades: 22674
Membre des de: Dissabte 04/03/2006 14:28
Ubicació: Fabra i Puig

Re: Cursos Ferroviaris . UPC (1)

EntradaAutor: mikado » Dijous 19/01/2012 23:50

metring ha escrit:La pregunta: hi ha algú d'aquí que es pugui permetre aquests preus? :x


Si estàs aturat ja et dic jo que no i si estàs treballant has de guanyar mínim 5.000€ al mes perque sinò . . . ahh i deixar de treballar a les tardes.
Avatar de l’usuari
mikado
N9
N9
 
Entrades: 2012
Membre des de: Divendres 06/05/2005 21:40

Re: Cursos Ferroviaris . UPC (1)

EntradaAutor: nicolas » Divendres 20/01/2012 2:08

Señoras y señores, con ustedes: el plan Blonia!

El contenido de estos cursos era parte de la carrera de caminos (1000€ anuales de matrícula). Primero se veían Infraestructuras Ferroviarias, un curso excelente y completísimo a cargo del prof. Andrés López Pita, y luego como asignatura optativa podías hacer Explotación de Líneas de Ferrocarril, tan excelente como la anterior.

Ahora Infraestructuras Ferroviarias desapareció como materia, y sus contenidos están arrinconados y compartidos con la asignatura Caminos (incoherencias aparte, obviamente implica menos horas). De más está decir que las optativas del 5to curso ya no existen, con la intención de que tengas que hacer ¨cursos¨ (master, postgrado, formación contínua... que lo llamen como quieran) obviamente a estos precios.

Por suerte yo ya las hice, entré en el último curso del plan antiguo. No dudo que estos cursos son mucho más completos, pero el problema no es académico, es de planificación de la educación. Los alumnos ahora no lo sabrán, y la única forma de que lo sepan es que paguen ¨a ciegas¨ 10.000€ en cursos que se promocionan orgullosamente como ¨orientados a profesionales del sector¨ que por algún ridículo motivo todavía no sabían estas cosas... Es raro. Y los alumnos cuándo lo aprenderán?? Porque una cosa es estudiar y formarte, y otra muy diferente es decidir en qué te vas a gastar 5 o 10 mil € de tu postgradito...

Para los miembros del foro interesados en ¨un cursito¨, puedo recomendar lo que conozco: los libros de A. López Pita que llevan el mismo nombre que los cursos desaparecidos, que son excelentes y se venden en ediciones en blanco y negro a precios razonables. Luego hay más cosas, pero ya más específicas o a otro precio...

Saludos!

PD: para un ingeniero ¨civil¨ (plan bolonia) que trabaje dos años luego de terminar, y quiera especializarse en esto habiéndolo pensado muy bien y teniendo más o menos garantizado un futuro en el tema, los ¨9mil euritos nomás¨ serían casi todo lo que cobra en un año... A veces parece que los ¨profesionales del sector¨ sólo son los directivos o gerentes :boig Aaaaaaah, ahora entieeeendo... la gran idea es que me endeude para ¨invertir en mi futuro¨ y luego seré gerente! :plas
PD2: ... todo en el hipotético caso de que algún loco esté dispuesto a pagarle a un ing. civil de bolonia... Porque terminan justo cuando empezaban a empezar a enterarse de algo.
PD3: sigan así y ya casi me van a convencer de que lo suyo era ser político, acomodado, ladrón, vago, o dedicarme al pelotazo o en sus múltiples variantes (turismo y hostelería, construcción...)
nicolas
N6
N6
 
Entrades: 207
Membre des de: Divendres 20/05/2011 15:11

No és Bolonya, és Barcelona

EntradaAutor: Guigui » Divendres 20/01/2012 10:54

nicolas ha escrit:Señoras y señores, con ustedes: el plan Blonia!

Com a exmembre de la comunitat universitària, permeteu que trenqui una llança a favor de "Bolonya" i desfaci alguns malentesos que interessen molt a alguns.

L'Espai Europeu d'Estudis Superiors (EEES, mal anomenat espai o pla Bolonya) es va crear per a unificar els criteris de les carreres a més de quaranta països (UE i alguns més) per tal de facilitar l'intercanvi i la mobilitat dels estudiants. Entre altres coses, es va determinar estructurar de manera unitària les carreres, de manera que estiguessin formades per un grau, un màster i un doctorat. Entre grau i màster, havien de ser cinc anys, i aquí ve el primer esperpent: en lloc dels 3+2 (3 anys de grau, 2 de màster) implantats arreu, Espanya es despenja com a únic país de l'EEES amb un 4+1, encara no se sap per quins motius. Per mantenir una aparença de compatibilitat, es permet als estudiants de fora que vulguin fer un màster aquí fer el 4t curs de grau i el curs de màster, però en canvi, els d'aquí que vulguin anar a fer un màster a fora, igualment s'han d'empassar dos anys, cosa que fa que la seva carrera en trigui com a mínim 6 per a assolir el grau de màster.

Segon punt: la massa estudiantil ha culpat el "Pla Bolonya" de les matrícules de màster exorbitades, quan això és una mentida com una catedral, mentida no refutada per la Generalitat (administració competent en el tema a Catalunya) perquè ja li va bé carregar el mort a altri, en aquest cas, la Unió Europea (i en això, no són ni millors ni pitjors que la resta). La realitat és que les matrícules les determinen les universitats, però en el cas de les públiques, cal saber que es troben sota una gran pressió pressupostària de la Generalitat, que a la pràctica els obliga que els màsters s'autofinanciïn. Per tant, ja teniu el desllorigador d'on surten aquestes matrícules a preu d'or. En canvi, si mirem a països com Àustria, veurem que l'educació superior hi és gratuïta, màsters i doctorats inclosos.

Tercer punt: l'esperit de l'espai EEES és molt lloable, perquè ens trobem amb tradicions universitàries molt diferents a Europa que freguen la incompatibilitat. Mentre aquí al sud, l'estudiant espera trobar-s'ho tot fet, i el sistema l'hi incentiva (encara és així, avui), al Centre d'Europa hi ha la tradició d'espavilar-se pel seu compte. Equiparar això és una cosa que cap decret o pla fet de dalt podrà aconseguir per si sol, però sí que pot crear les bases per a un acostament progressiu. En el cas del nostre país, això s'ha intentat fer mitjançant la revalorització del treball autònom, però costarà temps canviar mentalitats, especialment quan els estudiants venen d'un sistema escolar que no anima de cap manera al pensament lliure.

Sento molt l'off-topic, però és necessari desfer qualsevol martingala mantinguda amb moltes ganes pels responsables reals.
a: Preposició que indica lloc, temps, atribut, etc.
ha: 3a persona singular del present indicatiu del verb haver


Sense educació no hi ha democràcia.
Avatar de l’usuari
Guigui
Administrador
 
Entrades: 23807
Membre des de: Diumenge 26/02/2006 19:02
Ubicació: Penitents L3 (Barcelona)

Pla Bolonya pervertit

EntradaAutor: 593Dromedario » Divendres 20/01/2012 18:22

Estic molt d'acord amb els dos missatges anteriors.

Seguint l'off-topic sobre la implantació de Bolònia a Espanya, un cop em van dir que un dels motius pel qual s'adoptava la distribució d'anys en 4+2 (perquè a la pràctica no és 4+1, és 4+2) era la creença, per part de les escoles de Formació Professional, que encara baixarien més els estudiants que hi van per la diferència d'un any entre molts cicles de FPGS (o FP2) que duren 2 anys i les diplomatures o graus que haurien de seguir durant-ne 3. Suposo que hi haurà alguna cosa més; tot i això, un any de més per a les diplomatures o graus és poc raonable perquè costa uns diners tant a l'estudiant com a l'Administració. Amb la substitució de les llicenciatures per màsters en lloc de per postgraus és on ve el negoci, que ja ha comentat Guigui.

Tornant al contingut del curs, no em sorprèn veure mencionat el nom d'Andrés López Pita. Recentment he hagut de consultar algun dels seus llibres per un treball i es nota que en sap molt.
Avatar de l’usuari
593Dromedario
N6
N6
 
Entrades: 225
Membre des de: Dilluns 21/04/2008 19:29
Ubicació: BCN Sant Andreu

Re: Cursos Ferroviaris . UPC (1)

EntradaAutor: nicolas » Dissabte 21/01/2012 3:17

Bueno, muchas gracias Guigui por las aclaraciones. Como ves, no estoy para nada informado sobre las causas del tema, pero sí que veo muy de cerca y muy concretamente sus consecuencias.

Si en Europa se hace 3+2 tiene sentido al menos en mi carrera porque esa es la división ¨natural¨ entre la formación en ciencias básicas, de 3 años, y la formación tecnológica (4to año) y la organizativa, económica y específica de algún tema (5to año). Siempre tuve la sensación de que acá el nombre ¨master¨ o ¨postgrado¨ es un adorno ridículo que le quita todo el concepto que al menos tenían en Argentina (qué persistente que es la falta de conceptos en este país, me persigue a todos lados...), y la verdad que llegué a un punto en el que no tengo ni la menor idea de qué es... Volviendo al 4+1, en el caso de civil eliminaron la tecnicatura que duraba 3 años y la unificaron con la de 4. El balance: a los que querían hacer ¨obras publicas¨ les clavas un año más y una dificultad que en principio no es acorde a su nivel, y los que querían ser ¨ingenieros de caminos¨ los dejas en bolas con un título que no sirve, y sospecho que habiéndoles rebajado mucho el nivel de sus años básicos por tener que compartirlos con los de la tecnicatura... O sea, una ¨loose-loose situation¨ de manual, fiel al ¨espanish¨ style, no?

En cuanto al curso, no tengo ni idea si estos del master tienen algo que ver con Lopez Pita. Los de la ya extinta ingeniería de caminos sí, y están perfectamenre recogidos en esos 2 libros que valen unos 20€ cada uno y son brillantes. Además de saber evidentemente mucho, tiene un don para enseñar ya sea oralmente o a través de sus libros. Lo comenté porque si el objetivo de colgar estos cursos en el foro era babearse con el índice de contenidos y desilusionarse con el precio, el libro no se queda tan atrás. De hecho más de la mitad de lo que está ahí ya lo estudié con lujo de detalles justamente de esos libros.

Saludos!
nicolas
N6
N6
 
Entrades: 207
Membre des de: Divendres 20/05/2011 15:11

Re: Cursos Ferroviaris . UPC (1)

EntradaAutor: calisay » Dilluns 30/01/2012 13:08

Benvolguts companys,

Tot just he acabat el "Curso de Experto en Ingeniería Ferroviaria" de la UNED, pensat per a Enginyers d'especialitats com les Telecomunicacions, la Electrònica Industrial, la Mecànica...que volen incorporar-se professionalment al mon ferroviari.

La realitat és que, amb molts més coneixements ferroviaris, estic igual que abans: no trobo feina en el sector.

La meva intenció continua igual. Es per això que m'he informat sobre aquests cursos. Si hagués de pagar algun d'aquests 2 "masters" que parlem per a assegurar-me entrar al sector, faria l'esforç o sacrifici, i pagaria la matrícula. I estudiaria de bon grat i amb molta il·lusió

La sensació que tinc és que, un cop finalitzats aquest estudis, no garanteixen trobar feina. No se què en penseu.
El licor Calisay no se bebe, se saborea
Avatar de l’usuari
calisay
N7
N7
 
Entrades: 326
Membre des de: Divendres 05/06/2009 14:14
Ubicació: LLacuna L4


Torna a: Oci i divertiments / Ocio y divertimentos

Qui està connectat

Usuaris navegant en aquest fòrum: No hi ha cap usuari registrat i 2 visitants